VVET therapeuten vanaf 11 mei 2020 weer open!

Om de kans op besmetting in de praktijk zo klein mogelijk te houden en geen onnodige risico’s te nemen, zowel niet voor therapeut als voor de cliënt, houden VVET-therapeuten zich aan de leidraad COVID-19 hervatten werkzaamheden VV(B)ET therapeuten. De therapeuten werken daar waar mogelijk op minimaal 1,5 meter afstand. Als de antwoorden op de voorgeschreven triagevragen het toelaten kan er fysiek (face-to-face) behandeld worden binnen 1,5 meter van de cliënt. De therapeut draagt daarbij persoonlijke beschermingsmiddelen (minimaal een mondkapje). We vragen de cliënt uit veiligheid voor de therapeut ook een mondkapje te dragen. Mocht uit de triagevragen blijken dat behandeling binnen 1,5 meter niet mogelijk is, is wellicht een behandeling op afstand wel mogelijk, bijvoorbeeld via beeldbellen. Informeer bij onze therapeuten naar de mogelijkheden.