Gelet op richtlijnen van RIVM en overheid van 14 december 2020. kunnen geen energetische behandelingen meer gegeven worden via face-to-face contact in de praktijken of ambulant. Behandelingen op afstand zijn wel mogelijk.

Wat betekent dit concreet voor onze therapeuten?

  • Therapeuten die in de praktijk 1,5 meter afstand waarborgen (ook tijdens de energetische behandeling), kunnen hun behandelingen voortzetten binnen de praktijk. Uiteraard blijft het de voorkeur houden om dit via beeldbellen te doen.
  • Behandeling binnen 1,5 meter blijven voorlopig verboden. Dus geen energetische behandelingen/massages binnen 1,5 meter van of op het lichaam.
  • Het protocol Covid-19 energetisch therapeuten met bijbehorende triagevragen dient te worden gehanteerd met dien verstande dat contact/behandeling binnen 1,5 meter verboden is. 

Informeer bij onze therapeuten of behandeling in de praktijkruimte of via beeldbellen mogelijk is.

Om de kans op besmetting in de praktijk zo klein mogelijk te houden en geen onnodige risico’s te nemen, zowel niet voor therapeut als voor de cliënt, houden VVET-therapeuten zich, aan het Protocol COVID-19 energetisch therapeuten. De therapeuten werken op minimaal 1,5 meter afstand. Als de antwoorden op de voorgeschreven triagevragen het toelaten kan er in de praktijkruimte behandeld worden mits dit kan plaatsvinden buiten 1,5 meter van de cliënt. Mocht uit de triagevragen blijken dat behandeling in de praktijkruimte sowieso niet mogelijk is, is wellicht een behandeling op afstand wel mogelijk (buiten de praktijkruimte), bijvoorbeeld via beeldbellen. Informeer bij onze therapeuten naar de mogelijkheden.