Gelet op richtlijnen van RIVM en overheid van 3 maart 2021 kunnen vanaf 3 maart jl. weer energetische behandelingen worden gegeven via face-to-face contact in de praktijkruimte of ambulant. Behandelingen op afstand blijven de voorkeur genieten.

De afspraak in de praktijkruimte of ambulant kan doorgaan als zowel therapeut als cliënt geen COVID-19 symptomen hebben. Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd: Hoofdpijn, branderige ogen, verkoudheid, keelpijn, loopneus, veelvuldig niezen, hoesten of kuchen (niet zijnde een allergische reactie, zoals hooikoorts), verhoging (< 38⁰C) of koorts (≥ 38⁰C), moeilijk ademen, diarree, plotseling verlies van reuk of smaak, extreme vermoeidheid (welke abnormaal is).

Daarnaast is contact met personen met een verhoogde kans op infectie van COVID-19 niet mogelijk. Dit zijn personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissie gebied zijn geweest, (gezins)contacten van een bewezen cliënt. Ook personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verzorgingshuis of verpleeghuis hebben een verhoogd risico om anderen te infecteren.

Om een beter beeld te krijgen en daardoor te weten of de afspraak door kan gaan, ontvangt de cliënt vooraf een triagevragenlijst welke men voor het consult dient in te vullen en terug te mailen.

Wat betekent dit concreet voor onze therapeuten?

  • Therapeuten waarborgen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, alleen als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens de energetische behandeling wordt hiervan afgeweken.
  • Bij behandeling binnen 1,5 meter worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Zowel cliënt als therapeut dragen een mondkapje bij een behandeling binnen 1,5 meter.
  • Het protocol Covid-19 energetisch therapeuten met bijbehorende triagevragen dient te worden gehanteerd. 

Om de kans op besmetting in de praktijk zo klein mogelijk te houden en geen onnodige risico’s te nemen, zowel niet voor therapeut als voor de cliënt, houden VVET-therapeuten zich, aan het Protocol COVID-19 energetisch therapeuten. De therapeuten werken zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand. Als de antwoorden op de voorgeschreven triagevragen het toelaten kan er in de praktijkruimte behandeld worden. Mocht uit de triagevragen blijken dat behandeling in de praktijkruimte sowieso niet mogelijk is, is wellicht een behandeling op afstand wel mogelijk (buiten de praktijkruimte), bijvoorbeeld via beeldbellen. Informeer bij onze therapeuten naar de mogelijkheden.