Het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) is een beroepsvereniging van energetisch therapeuten. VVET is per 1 januari 2017 de nieuwe naam van Het Verbond van Natuurgeneeskundig Therapeuten. Het Verbond is medio 2011 ontstaan door fusie van de NFPN, NVGN en VAG. In 2017 is er een samensmelting geweest met leden van de BHET.

De historie van de beroepsvereniging begint in 1948 met de oprichting van de NWP, Nederlandse Werkgroep voor praktische toepassing van Paranormale begaafdheid. In 1960 vindt er een afsplitsing plaats en wordt de stichting NFPN, Nederlandse Federatie van Paranormale en Natuurgenezers, opgericht en in 1966 de stichting NVGN, Nederlandse Vereniging Geestelijke Genezers. Gevolgd in 1984 door de VAG, Vereniging van Additieve Geneeswijzen. Deze beroepsverenigingen hebben samen dus al enige decennia historie op het gebied van Energetische Therapie.

Onze therapeuten zijn opgeleid op Hbo-niveau en voldoen aan de Plato-eindtermen voor Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis. Al onze therapeuten functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van de VVET.