Het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) is een beroepsvereniging van Energetisch Therapeuten. VVET is per 1 januari 2017 de nieuwe naam van Het Verbond van Natuurgeneeskundig Therapeuten. Het Verbond is medio 2011 ontstaan door fusie van de NFPN, NVGN en VAG en in 2017 een samensmelting met leden van de BHET. De historie van de beroepsvereniging begint in 1948 met de oprichting van de NWP. Nederlandse Werkgroep voor praktische toepassing van Paranormale begaafdheid. In 1960 wordt de stichting NFPN, Nederlandse Federatie van Paranormale en Natuurgenezers opgericht en in 1966 de stichting NVGN, Nederlandse Vereniging Geestelijke Genezers. Gevolgd in 1984 door de VAG, Vereniging van Additieve Geneeswijze. Deze beroepsverenigingen hebben samen dus al enige decennia historie op het gebied van Energetische therapie.

Vanaf 2018 voldoen ruim 300 van onze therapeuten, behalve opgeleid op Hbo-niveau, ook aan de Plato-eisen v.w.b. MBK of PsBK. Dat zijn onze Registertherapeuten. De therapeuten die (nog) niet voldoen aan de Plato-eisen worden Verbondstherapeut en zullen in de meeste gevallen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Al onze therapeuten functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van de VVET.