Het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) is een beroepsvereniging van energetisch therapeuten. VVET is per 1 januari 2017 de nieuwe naam van Het Verbond van Natuurgeneeskundig Therapeuten. Het Verbond is medio 2011 ontstaan door fusie van de NFPN, NVGN en VAG. In 2017 is er een samensmelting geweest met leden van de BHET.

De historie van de beroepsvereniging begint in 1948 met de oprichting van de NWP, Nederlandse Werkgroep voor praktische toepassing van Paranormale begaafdheid. In 1960 vindt er een afsplitsing plaats en wordt de stichting NFPN, Nederlandse Federatie van Paranormale en Natuurgenezers, opgericht en in 1966 de stichting NVGN, Nederlandse Vereniging Geestelijke Genezers. Gevolgd in 1984 door de VAG, Vereniging van Additieve Geneeswijzen. Deze beroepsverenigingen hebben samen dus al enige decennia historie op het gebied van Energetische Therapie.

Onze therapeuten zijn opgeleid op Hbo-niveau en voldoen aan de Plato-eindtermen voor Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis. Al onze therapeuten functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van de VVET.

Gezamenlijke belangenorganisaties

In 2019 heeft VVET besloten om 2 stichtingen op te richten om gezamenlijk het belang van Energetische Therapie te kunnen waarborgen, behartigen, ondersteunen met onderzoek en onder de aandacht te brengen.

Hierdoor zijn drie op zichzelf staande organisaties voor Energetische Therapie ontstaan. Elk met hun specifieke doelen, maar waar mogelijk wordt onderling samengewerkt. Vanaf 2020 zullen deze volledig operationeel zijn. Het betreffen:  

Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET)

  • Vereniging voor alleen Registerleden/Therapeuten Level 4+
  • Alle therapeuten voldoen aan de vergoedingseisen, hebben een diploma van een door VVET erkende beroepsopleiding Energetische Therapie en voldoen aan de Plato-eindtermen voor Medische of Psychosociale Basiskennis.

Verbond Van Beroepsbeoefenaren Energetische Therapie (VVBET)

  • Stichting voor beroepsbeoefenaren en studenten energetische therapie
  • Alle beroepsbeoefenaren hebben een diploma van een door VVBET erkende Hbo-beroepsopleiding Energetische Therapie van minimaal 2 jaar.

Stichting Energetische Therapie (Stichting ET)

  • Stichting voor informatie, onderzoek en publicaties op het gebied van Energetische Therapie.
  • Werven van donaties en subsidies.
  • ANBI stichting, zodat doneren laagdrempelig wordt en geen belasting betaald hoeft te worden.
  • Iedereen kan aansluiten.