Het Verbond Van Energetisch Therapeuten behartigt de belangen, bevordert de samenwerking, waarborgt kwaliteit, expertise en eigenheid voor de bij ons aangesloten energetisch therapeuten.

Belangenbehartiging

Onze beroepsvereniging is unidisciplinair. Dit betekent dat wij ons volledig inzetten voor het behartigen van de belangen van energetisch therapeuten en energetische therapie.

Kwaliteit

VVET waarborgt op vele manieren de kwaliteit van de leden en staat als vereniging stevig voor de eigen kwaliteit op het gebied van diensten, organisatie en externe relaties.

Expertise

VVET is een kundige beroepsorganisatie met veel expertise over

 • energetische therapie (inhoudelijk)
 • de plaats van energetische therapie in het complementaire werkveld
 • praktijkvoering
 • wet- en regelgeving
 • voorlichting
 • scholing
 • samenwerking op het gebied van beleid, onderzoek, complementaire en reguliere sector

VVET waarborgt daarnaast de expertise van zijn therapeuten op verschillende manieren.

Eigenheid

VVET draagt het eigen karakter uit van energetische therapie en ondersteunt haar leden in de uitoefening en eigen invulling van deze unieke behandelvorm.

Samenwerking

VVET zet zich in voor een goede samenwerking:

 • intern in de organisatie
 • met collega’s en andere instellingen in het energetische werkveld
 • met collega’s en andere instellingen in het complementaire werkveld
 • met collega’s en instellingen in de reguliere zorg.

Hiermee wordt de bijdrage van Energetische Therapie aan de integrale gezondheidszorg bevorderd en ondersteund.