Missie

De VVET is een moderne vereniging in ontwikkeling die zich laat leiden door de navolgende richting en waarden.
Door onze eigen authentieke kracht volledig te erkennen en vertrouwen, ontwikkelen wij als VVET bewustzijn, maken wij verbinding(en) en creëren een gevoel van thuis komen, voor en met onze leden.

Visie

Door een veilige en inspirerende omgeving te creëren waarin een ieder zich in vrijheid kan ontwikkelen als energetisch therapeut willen we onze kracht ten volle benutten. Vanuit een stevig fundament, universele liefde en een holistisch mensbeeld verbinden wij ons. Zuiverheid en eenheid zijn leidende principes in onze praktijken, binnen de vereniging en in de samenwerking met onze omgeving. Eventuele obstakels vormen wij om tot uitdagingen. Wij vinden het van belang om de samenleving bewust te maken van de mogelijkheden die ons beroep als energetisch therapeut brengt.