VVET wil in samenwerking met anderen ons beroep van Energetisch Therapeut verder vormgeven. Dit doet zij door:

  • Informatie te geven aan therapeuten, cliĆ«nten, artsen en verzekeraars.
  • Registratie van leden en verplichte inschrijving bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en TCZ (Tuchtecht Complementaire Zorg) om kwaliteit te waarborgen.
  • Actief deelnemen in de werkgroepen van RBCZ om tot een gezamenlijke kwaliteitsstandaard te komen binnen de complementaire zorg.
  • Het bewaken van de kwaliteit van onze aangesloten therapeuten en opleidingen.
  • Het waarborgen van permanente educatie en blijvende ontwikkeling van onze therapeuten.
  • Het werken vanuit normdocumenten en protocollen.
  • Onderlinge kennisoverdracht te stimuleren en een kennisbank te vormen.
  • Versterken van de samenwerking met collega beroepsverenigingen en koepelorganisaties.
  • Afspraken te maken over vergoedingen door zorgverzekeraars en contact met Vektis.
  • Promotie van het vakgebied energetische therapie in artikelen, op beurzen en door lezingen.