VVET initieert en participeert in wetenschappelijk evidence en practise based onderzoeken in relatie tot energetische therapie in de breedste zin van het woord.  

Energetische therapie is internationaal op verschillende manieren onderzocht. Er zijn klinische studies gedaan naar het effect ervan, er zijn metingen gedaan van de energie van levende wezens en van de handen van therapeuten en er is fundamenteel onderzoek gedaan naar de oorsprong van de energie die wordt gebruikt bij energetische therapie. 

Fundamenteel onderzoek

Onderzoek naar de relatie tussen energie en materie wordt door verschillende universiteiten uitgevoerd. Een eenvoudige uitleg hiervan zijn de artikels ‘Energie en materie’ en ‘Energie en bewustzijn’. Dit fundamentele onderzoek helpt ons te begrijpen wat energie nou eigenlijk is en hoe het mogelijk is dat energetische therapie werkt.

Handboek Energetische Geneeskunde - Richard Gerber
EAN 9789023009283 | publicatiedatum maart 2010

Energiemedizin – James L. Oschman Kerstin Wilk
EAN 9783437572418 

Energy medicine - James Oschman Ed Mcguinness
EAN  9780443067297 | publicatiedatum januari 2009

Klinische studies en kwalitatieve studies

Er zijn veel klinische studies gedaan naar energetische therapie. Kwalitatieve studies zijn in het geval van energetische therapie minstens zo interessant, omdat hieruit meer effecten blijken dan met een klinische studie te meten zijn. Denk hierbij aan invloeden op geestelijk welzijn, kwaliteit van leven en persoonlijke ontwikkeling. Deze zijn terug te vinden in de literatuurlijsten van onderzoeken die op dit gebied hebben plaatsgevonden. We hebben enkele onderzoeken gepubliceerd.participeren onderzoek:

Hawthorn Health Initiative
Hoewel vanzelfsprekend, de onderzoeksresultaten mogen niet worden gebruikt voor (zelf)behandeling zonder consultatie met een (huis)arts.