VVET werkt samen met andere partijen in de complementaire en reguliere zorg door:

 • Informatie te geven aan therapeuten, cliënten, artsen en verzekeraars.
 • Registratie van leden en verplichte inschrijving bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en TCZ (Tuchtecht Complementaire Zorg) om kwaliteit te waarborgen.
 • Actief deelnemen in de werkgroepen van RBCZ om tot een gezamenlijke kwaliteitsstandaard te komen binnen de complementaire zorg.
 • Het bewaken van de kwaliteit van onze aangesloten therapeuten en opleidingen.
 • Het waarborgen van permanente educatie en blijvende ontwikkeling van onze therapeuten.
 • Het werken vanuit normdocumenten en protocollen.
 • Onderlinge kennisoverdracht te stimuleren en een kennisbank te vormen.
 • Versterken van de samenwerking met collega beroepsverenigingen en koepelorganisaties.
 • Afspraken te maken over vergoedingen door zorgverzekeraars en contact met Vektis.
 • Promotie van het vakgebied energetische therapie in artikelen, op beurzen en door lezingen.
 • Ondersteunen van en deelnemen aan onderzoek naar energetische therapie.