VVET waarborgt de kwaliteit onder andere op de volgende manieren:

  • Onze therapeut heeft een door VVET 4-jarige erkende energetische opleiding op Hbo-niveau gevolgd.
  • Elke therapeut die vergoed wil worden, heeft een door de CPION/SNRO geaccrediteerde opleiding medische of psychosociale basiskennis op Hbo-niveau gevolgd.
  • Ieder lid wordt minimaal iedere vijf jaar gevisiteerd conform het visitatieprotocol. Voor de praktijk criteria van onze energetisch therapeut kunt het¬†document praktijkcriteria¬†openen.
  • Elk lid dient iedere 5 jaar een nieuwe VOG te overleggen.
  • De bijscholingen zijn allemaal geaccrediteerd waardoor de kwaliteit gewaarborgd is.
  • Een VVET Registerlid doet minimaal 10 dagdelen aan na- en bijscholing per jaar. Voor een Verbondslid is dit minimaal 6 dagdelen.
  • Door het digitale portfolio worden jaarlijks de bijscholingen van onze leden bijgehouden.
  • Al onze normen en waarden zijn vastgelegd in normdocumenten waaraan onze therapeuten zich conformeren.
  • Elk lid is verplicht aangesloten bij de koepel RBCZ, een registratie orgaan en bij TCZ, voor het tuchtrecht. Registratie is alleen mogelijk indien men een 4-jarige erkende Hbo-opleiding heeft gevolgd.
  • Verder is elk lid (ook een Studentlid) verplicht collectief verzekerd via de VVET voor aansprakelijkheid beroep, bedrijf, product, rechtsbijstand (alleen juridische rechtsbijstand) en ongevallen. Ook is men aangesloten bij Quasir, voor onafhankelijke klachtenafhandeling en bij Stichting Zorggeschil, voor geschillenafhandeling. Deze twee samen borgen de afdekking voor de Wkkgz.