VVET staat voor kwaliteit, expertise en eigenheid van zijn therapeuten.

Kwaliteit

VVET waarborgt de kwaliteit van zijn therapeuten onder andere op de volgende manieren:

 • Ieder lid wordt minimaal iedere 5 jaar gevisiteerd conform het visitatieprotocol. Dit protocol en praktijkcriteria kunnen worden opgevraagd bij VVET.
 • Elk lid dient iedere 5 jaar een nieuwe VOG te overleggen.
 • Al onze normen en waarden zijn vastgelegd in normdocumenten waaraan onze therapeuten zich conformeren.
 • Elk lid is verplicht aangesloten bij de koepel RBCZ, een registratie orgaan, en bij TCZ, voor het tuchtrecht.
 • Verder is elk lid verplicht collectief verzekerd via VVET voor aansprakelijkheid beroep, bedrijf, product, rechtsbijstand (alleen juridische rechtsbijstand) en ongevallen. Ook is men aangesloten bij Quasir, voor onafhankelijke klachtenafhandeling en bij Stichting Zorggeschil, voor geschillenafhandeling. Deze twee samen borgen de afdekking voor de Wkkgz.

Expertise

VVET waarborgt de expertise van zijn therapeuten onder andere op de volgende manieren:

 • Onze therapeut heeft een door VVET erkende energetische opleiding op Hbo-niveau gevolgd.
 • Onze therapeut heeft een door de CPION/SNRO geaccrediteerde opleiding medische of psychosociale basiskennis op Hbo-niveau gevolgd die voldoet aan de PLATO-eindtermen.
 • Onze therapeut volgt jaarlijks minimaal 10 dagdelen door VVET erkende bijscholingen.

Eigenheid

VVET waarborgt de eigenheid van zijn therapeuten onder andere op de volgende manieren:

 • De eigen plek in de integrale gezondheidszorg van energetische therapie als behandelvorm wordt ondersteund en bewaakt.
 • Onderzoek en voorlichting zijn belangrijk. VVET ondersteunt beide en speelt hierin een actieve rol.
 • Therapeuten krijgen bij VVET de ruimte om hun eigen invulling te geven aan hun beroep in termen van zin- en betekenisgeving als fundamentele dimensie in het therapeutische proces van energetische therapie.