Energetische Therapie richt zich op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam en het bevorderen van het zelfherstellend vermogen van de mens.

Energetische therapie werd in oeroude tradities al toegepast. Te denken valt onder meer aan de Chinese en Ayurvedische Geneeswijzen, waarbij het werken met energiebanen (meridianen), acupunctuur, energiecentra (chakra’s) en de natuurelementen een duidelijke plek hebben. Het overeenkomstige aspect in het geheel is energie. Energetische therapie is een holistische behandelvorm en richt zich bij ziekte zoveel mogelijk op de gehele mens: op het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau, de omgeving van de mens en de wisselwerking hiermee.

De therapie gaat ervan uit dat mensen ziek worden als hun lichamelijke of geestelijke toestand van evenwicht in mindere of meerdere mate langdurig is verstoord. Chronische ziekten ontstaan wanneer het zelfgenezend vermogen van de mens niet meer in staat is om op eigen kracht een nieuw evenwicht te creëren. Het zelfgenezend vermogen wordt in de energetische therapie gezien als een vitale levenskracht, een natuurlijke neiging naar gezondheid en een vermogen tot zelfhandhaving. Onze energetisch therapeut kan deze levenskracht stimuleren.

Het menselijk energieveld

Ieder lichaamsdeel, iedere lichaamsfunctie is op energetisch niveau terug te vinden in het menselijke energieveld. Onze energetisch therapeut is opgeleid in het waarnemen van dit energieveld en de lagen die zich daarin bevinden. Deze lagen vertegenwoordigen allemaal een andere functie en kunnen gekoppeld worden aan lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele functies, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Dit is de basis van het vakgebied van een energetisch therapeut.

Een gezond energieveld is voortdurend in beweging. We zeggen dan dat ‘het stroomt’, net als water. De vrije doorgang van energie door het energieveld is belangrijk voor het zelfgenezend vermogen van ons lichaam. Het zelfgenezend vermogen is afhankelijk van het vermogen van het energieveld om voldoende energie te leveren voor lichamelijke en psychische processen. Stagneert deze stroom, dan spreken we van een ‘blokkade’.

De energetische behandeling

De energetisch therapeut kan desgewenst energie toevoegen of afvoeren in het energieveld, de energiecentra en –banen. Hiermee worden blokkades opgeheven en de energiestroom hersteld, waardoor het zelfgenezend vermogen wordt versterkt. Onze energetisch therapeut kan de cliënt helpen om een bewustzijnsverandering op gang te brengen, zodat het herstel beklijft. Het hele proces is erop gebaseerd dat de cliënt weer in zijn kracht komt te staan en weer de regie kan (her)nemen over zijn eigen leven.

Meer informatie

Voor meer informatie over energetische therapie lees onze publicatie ‘Energetische therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit’. Voor het specifieke profiel van een energetisch therapeut kunt u ons Beroepscompetentieprofiel openen.