De contributie voor 2019 is als volgt opgebouwd:

  • Per kwartaal € 142,50 (automatische incasso)
  • Inschrijfgeld € 150,- (eenmalig)
  • Borgsom voor muurschild en licentie € 25,- (eenmalig)
  • Visitatie € 125,-
  • Lidmaatschap RBCZ € 63,53 (jaarlijks geïndexeerd, incl. BTW)
  • Inschrijfgeld RBCZ € 54,45 (eenmalig, incl. BTW)

In het contributiebedrag zijn de betalingen aan de collectieve verzekering bij Balens Verzekeringen en klachten- en geschilleninstanties Quasir en Geschilleninstantie Zorggeschil verwerkt, waardoor de leden zijn afgedekt voor een eventuele procedure in het kader van de Wkkgz.