Het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) is een beroepsvereniging voor en door professionals energetische therapie. De therapeuten onderscheiden zich door kwaliteit, expertise en eigenheid. Heeft de therapeut een diploma van een beroepsopleiding Energetische Therapie op Hbo-niveau en een diploma medische basiskennis- of psychosociale basiskennis welke voldoet aan de Plato-eindtermen, dan is de therapeut van harte welkom om lid te worden van VVET. De therapeuten werken conform de beroepscode energetische therapie en zijn onderhevig aan klacht- en tuchtrecht.

Maatregelen Corona-virus

De therapeuten van VVET stellen zich goed op de hoogte van de richtlijnen van de RIVM met betrekking tot de maatregelen rondom het Corona-virus. Hieronder vindt u algemene informatie voor cliënten en voor therapeuten.

Bij onze therapeut bent u in goede handen!

Energetische Therapie richt zich op het herstellen van de energie en het bevorderen van het zelfherstellend vermogen van de mens. Deze therapie behandelt zowel fysieke en geestelijke klachten.

Energetische Therapie is niet nieuw, het bestaat al vele duizenden jaren. In de laatste decennia is er steeds meer fundamenteel onderzoek gedaan, waardoor energetische therapie nu beter wordt begrepen en kan worden geplaatst in een heldere, overkoepelend wetenschappelijke zienswijze. Deze zienswijze verenigt de inzichten van de klassieke natuurkunde, de kwantumfysica en de biologie/biofysica.

De energetisch therapeut kan desgewenst energie toevoegen of afvoeren. Hierdoor worden blokkades opgeheven en de energiestroom hersteld. De energetisch therapeut kan de cliënt helpen om een bewustzijnsverandering op gang te brengen, zodat het herstel stand houdt. Het proces is erop gericht dat de cliënt terug in zijn kracht komt te staan en de regie (her)neemt over zijn eigen leven.

Vergoeding zorgverzekering

Er is vergoeding mogelijk voor de behandelingen van onze Registertherapeuten mits uw polis dekking geeft.